Temel Koçluk Sertifika

 Programı

Eğitimin Amacı

Bu program, her kademedeki yöneticiye, doyumlu bir yaşam hedefleyen genç ve yetişkine gereken temel koçluk bilgi ve becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcıların kendilerinde var olan potansiyeli fark etmeleri / daha fazla kullanmaları, özlenen davranış değişikliği ve performansa ulaşarak eğitimden kalıcı bir fayda sağlamaları da amaçlanmaktadır.

 

Eğitim Süresi

32 Saat

 

Sertifika Koşulları:

Yüzde 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Sınav vaka uygulaması şeklindedir.

 

Eğitim İçeriği

Kurumsal Kazanımlar;

'Temel Koçluk Becerileri kazandırılan çalışanlar, kuruluş içindeki profesyonel iletişimin kalitesini yükseltirler, Birim / takım yöneticileri, belirli bir amaçla bir araya gelmiş bu grupların performansı izlemek, arttırmak, üyeleri sonuçlardan sorumlu kılmak üzere sağlıklı bir etkileşim içine girerek daha başarılı ve doyumlu bir çalışma ortamına kavuşulmasına ön ayak olabilirler, Kurum genelinde koçluk yapacak dâhili koçlar olarak kendilerini geliştirmeyi sürdürebilirler.

 

Bireysel kazanımlar;

Bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıkları gelişir, Daha doyumlu bir yaşam için tutum ve davranış değişiklikleri gerçekleştirirler, Yöneticileri, çalışma arkadaşları, eşleri ve çocuklarıyla iletişimlerinin kalitesi yükselir, Yaşamlarının sorumluluğunu alıp harekete geçerek bekleyen hedeflerine kararlılıkla yönelirler.

Programdan elde edecekleri bilgi ve yöntemleri içselleştirerek kişisel gelişim süreçlerine dahil edenlerin kendilerinde görünürleştirecekleri olumlu nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Özsaygılı, Otantik, Özgüvenli, Yaratıcı, İkna Yeteneği Gelişmiş, Adanmış, Kararlı, Etik, Adil, Onurlu, Alçakgönüllü, İlham Verici, Asil, Açık, İyimser, Tutkulu, Saygılı, Riskleri Yönetebilen, Güçlü İletişimci, Destekleyici, Vizyoner, Lider.