İşimiz, size özel 

çözümler üretmektir

HumanWell olarak, müşterilerimizin karşılaştığı güçlüklere en uygun çözüm önerilerini sunan ve onların ihtiyaçlarını en ideal yollarla karşılamayı amaç edinen Danışmanlık hizmetlerini, akademik ve reel sektör uzmanlığını birleştirmiş danışmanları ile yürütmektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ile ilgili ana hizmet başlıklarını aşağıda paylaşılmıştır. 

İş Hukuku ve Yasal Uyum

Kurumun, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku çerçevesindeki risklerinin tespit edilerek, uygulamaların gözden geçirilmesi, dokümanların yasal süreçlerde kurumu koruyacak en iyi şekilde düzenlenmesi, personel özlük işleri ile ilgili süreçlerin yazılı ve standart hale getirilmesi.

Organizasyon Gözden Geçirme

Kurumun, mevcut organizasyon yapısının gözden geçirilmesi, hedeflerine ulaşmak için uygun organizasyon yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede yöneticilerin bu yapıya uygunlukları, kısa uzun dönemli planlar oluşturulması da amaçlanmaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Şirketin mevcut yapısının tanınması, ihtiyaçların belirlenmesi ve kuruma en uygun süreçlerin geliştirilmesi amacı ile  çalışan, yönetici ve üst yönetimin beklentilerinin ve yol haritasının netleştirildiği aşamadır.

Seçme Yerleştirme

Kurumun mevcut  ve büyüme planlamaları çerçevesinde kadro ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak. Kuruma nitelikli kadroların sağlaması ile organizasyonun yedeklenmesi ve kişilere bağımlılık riskinin minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Performans ve Prim Sistemi

Kurum bünyesindeki her çalışma biriminin performansının şirket hedefleri ile bağlantılandırılarak ölçülmesi, çalışanların birim performansına katkılarının değerlendirilmesi ve şirket prim ve ücret sisteminin performans temeline göre düzenlenmesidir. Bu çerçevede büyüme ve kurumun gelişmesine üst düzey katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ücret Yönetimi

Kurumun mevcut ücret yapısının adil, kurumun büyüme ve gelişmesine üst düzey katkı sağlayacak ve kazan kazan yaklaşımı ile yüksek performansı ödüllendiren adil bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim&Gelişim

Çalışanların mevcut rollerindeki ve kurumun ihtiyaçları çerçevesinde aday olacakları role hazırlıklarının sağlanması amacı ile yetkinlik gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

İş Süreç Analizi ve Yetkinlik Çalışması

Kurum bünyesindeki her pozisyonun görev yetki ve sorumluluklarının CORASCİ Metodolojisi ile netleştirilmesi, işlerin sahibinin belirli olması ve süreçlerin bu çerçevede düzenlenmesi  amaçlanmaktadır