İşimiz, size özel 

çözümler üretmektir

Danışmanlık çözümlerimiz

 

İnsan Kaynakları Danışmanlık Projeleri

Kurumların performansı ve verimliliği  İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile

doğrudan ilişkilidir. Çözüm  Kurumsal Gelişim Atölyesi, şirketlerin insan kaynakları fonksiyon

larına yönelik  müşteriye  özel  sistemler  kurar.Bu  sistemleri  modüler  (ayrı ayrı) kurabildiği

gibi bütüncül   bir  yapıda   ve birbirini  tamamlayan   şekilde  de  oluşturabilir. Müşterilerinin

kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları,  karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri

amacıyla,  Çözüm   Kurumsal   Gelişim   Atölyesi  tarafından  verilen  İnsan  Kaynakları  odaklı

hizmetler şöyle özetlenebilir.

 

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

 • İş Analizi

 • Reorganizasyon

 • Performans Değerleme Sistemi

 • Ücret Yönetim Sistemi

 • Seçme Yerleştirme Sistemi,

 • Eğitim Yönetimi Sistemi

 • Kurum Yönetmelik ve Talimatları

 • Kariyer Yönetimi Sistemi

 • Süreç Analizi

 
Kurumsallaşma Projeleri

Değişimlerin  sürekli  ve  giderek ivme kazanan bir şekilde meydana geldiği, rekabetin yoğun

şekilde  yaşandığı,  iletişim  hızının  arttığı  ve  iletişim alanının  giderek  genişlediği,  iç  ve dış

müşteri   odaklı   stratejilerin  önem   kazandığı    günümüzde,  işletmeler  varlıklarını  devam

ettirebilmek  için  günün  koşullarına  uyum  sağlamak  zorundadırlar.  Söz  konusu  uyumun

düzeyi işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır…     

 

HumanWell Consulting, ülkemizin  seçkin akademisyen ve danışmanları ile birlikte

kadrosu   ile   kurumsallaşma   süreçlerinize   destek   olmaktadır.  

 

Kurumsallaşma yol haritası şu şekilde planlanmaktadır;

 

A. DEĞİŞİM GEREKSİNİMİNİN GELİŞMESİ

     (Mevcut Durumdan Rahatsız Olma)

     - Problem algılama

     - Mevcut durumu problem haline getirecek bir vizyon tanımlama

B. DEĞİŞİM İLİŞKİSİNİN OLUŞMASI

C. SORUNUN YA DA GELİŞİM PLANLARININ TEŞHİSİ YA DA AYDINLATILMASI

     - SWOT

     - Yüzleşme Toplantısı

     - Arama Konferansı

     - Mevcut Durum Analizi

D. ALTERNATİF AMAÇ VE YOLLARIN OLUŞTURULMASI

     - Stratejik Planlama/Hedefler

E. DEĞİŞİMİN UYGULANMASI

F. DEĞİŞİMİN KURUMSALLAŞTIRILMASI

 
İş Hukuku ve Yasal Mevzuat Danışmanlığı

1457  Sayılı  İş hukuku  ve  diğer  yasal  mevzuat  çerçevesinde kurumların,  çalışan  ve  resmi 

kurumlara karşı yasal  yükümlülüklerini doğru  ve zamanında yerine  getirilmesi  için  gerekli

döükümantasyonun hazırlanması, uygulamaların kontrol edilemsi ve yasal olarak işletmenin

risklerini en az düzeye indirecek uygulamaların  devreye  alınması hususlarında danışmanlık

hizmeti vermektedir.  

 

İş   hukuku  ve  yasal  uygulamalar  noktasında  ileride  sorun  yaşamamak  için,   çalıştığımız

kurumların  sistemlerini  bu  günde n  doğru   kurulması,   varsa  aksaklıklarının    giderilerek,

uygulamaların  yasalara  uygun  yürütülmesi,  ileriki  dönemde  idari para cezası, işe  iade vb.

süreçler noktasında riskini azaltmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

 • İş sözleşmesinin kontrolü ve hazırlanması

 • Sorunlara işyerine özel ve yasal açıdan savunulabilir çözümler üretilmesi,

 • Çalışma mevzuatı çerçevesinde işveren açısından zorunlu çalıştırma yükümlülüklerinin

 • denetlenmesi ve uygulanması,

 • Yaşanan uyuşmazlıklar hakkında anında değerlendirme yapılması,

 • Savunma, ihtar, fesih bildirimi gibi gerekli her türlü matbu evrakın ve dökümanların oluşturulması ve denetlenmesi,

 • İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi,

 • İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması,

 • İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi,

 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi,

 • Bordroların ve ücret ödeme usullerinin değerlendirilmesi,

 • Sigorta prim teşvikleri hakkında işverenlere güncel bilgilerin ve uygulama örneklerinin ulaştırılması,

 • Sigorta bildirimlerinin yasaya uygun yapılmasının denetlenmesi,

 • Müfettiş denetlemeleri öncesinde işveren belgelerinin incelenmesi ve olası sorunlarakarşı çözüm önerilerinin uygulanması,

 • Şirket uygulamalarının yasal mevzuat çerçevesinde olabilecek dava süreçleride kurumun risklerini azaltıcı şekilde düzenletilmesi.

 • Facebook
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • Instagram

4904 Sayılı kanun gereğince iş arayanlardan hiç bir şekilde  ücret alınması ve menfaat sağlanması yasaktır. HumanWell, İşkur' un 1005. no lu Özel İstihdam Bürosudur.

E Bülten