Temel Düzey Finansal Tablolar

  Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Firmaların, finansal durumlarının tespiti ve analizi sürecinin öğrenilmesi ve yorumlanabilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitmen

Prof. Dr. Barış Sipahi

 

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

 

Eğitimin İçeriği

Finansal Tablo Analizinin Amacı

Temel Finansal Tablolar

Bilanço

Gelir tablosu

 

Ek Finansal Tablolar

Satışların maliyeti tablosu

Öz kaynaklar değişim tablosu

Net işletme sermayesi değişim tablosu

Nakit akım tablosu

Fon akım tablosu

 

Finansal Analiz Teknikleri

Karşılaştırmalı finansal tablo analizleri

Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)

Dikey yüzde analizleri

Oran analizleri

  • Likidite oranları

  • Finansal yapı oranları

  • Faaliyet verimliliği oranları

  • Karlılık oranları

  • Büyüme oranları