Yetkinlik Bazlı Mülakat

Teknikleri Eğitimi

Yetkinlik bazlı mülakatlar ile kişinin geçmişteki performansına bakılarak gelecekteki performansının ne olacağı kestirilmeye çalışılır.  Bu nedenle mülakatlarda kişinin sahip olduğu yetenekler ve yapmış olduğu başarıları, somut örnekleriyle anlatması beklenir. Burada beklenen sonuç,  kişinin belli bir işi en başarılı şekilde yapmasını sağlayan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlarını tespit edebilmektir. Kimi adaylar görüşmelerde, "Ben şu yetkinliğe sahibim, şu yeteneklerim vardır" diye abartılı ifadeler kullanma eğilimindedirler. Bu nedenle görüşmeciler  yetkinlik bazlı mülakatlarda;  yapılabileceklere, yapılmak istenenlere değil de; gerçeklere ve gerçekleştirilmiş olanlara odaklanarak, yapabileceklerinin sınırı olmadığını düşünen, hayal gücü geniş olan adayları daha iyi bir şekilde tanıma şansına sahip olmaktadırlar.

Bunun yanında, mülakat sürecine katılan birçok kişinin düştüğü önyargı tuzağına yakalanmak, yetkinlik bazlı mülakat yöntemiyle minimuma indirgenebilmektedir. Sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, mülakat yapanların kendilerine benzeyen ya da başka bir nedenden ötürü sempati duydukları kişileri işe almaya eğilimli olabilmektedirler. Bunu önlemenin en sağlam yolu, tamamen görev tanımına karşılık gelecek, yetkinlikleri belirlenmiş kriterlere göre görüşmeyi yürütmektir. 

En doğru seçimi yapabilmek için bu ve benzeri tüm unsurların en doğru şekilde değerlendirilmesi gereklidir.  Eğitimimiz sonucunda katılımcılarımızın bu yöndeki farkındalıkları artırılmaktadır.

 

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimle katılımcıların;  birlikte çalışacakları ekibin seçim sürecinde yapılan mülakatlarda,  etkinlik ve verimliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.    Mülakat sürecinin doğru yönetilmesinin ve ihtiyaçlara en uygun aday seçiminin, banka şube ve yöneticilerinin  kısa ve uzun dönemli  hedeflerini ve başarılarını nasıl etkilediğinin örneklerle ortaya konmasının  yanı sıra,   yetkinlik bazlı mülakat tekniği ile  katılımcıların doğru seçim yapabilme  becerisinin geliştirilmesi ve yapılan hatalar noktasında farkındalıklarının artırılması  amaçlanmaktadır.

Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikle  tüm katılımcılarla  1. gün  işin tekniği ile ilgili   bilgilendirme yapılacaktır.  Ardından,   2. Gün ise örnek uygulamalar ve grup  çalışmalarına geçilecektir.

Mülakat uygulamaları, katılımcı profiline göre belirlenecek olup,  yapılandırılmış bir senaryoda, daha önceden  belirlenmiş yetkinlikler çerçevesinde, aday ve mülakatı yapan yönetici  rolündeki danışmanlarımız  tarafından  söz konusu  pozisyona uygun olarak  yapılacaktır. Son bölümde videoya  çekilen bu mülakat uygulamaları izlenerek, birlikte grup  çalışması yapılır.   Mülakat hataları,  doğru uygulamaların neler olacağı ve özellikle dikkat çekilmesi gereken noktalar katılımcı bir anlayışla ortaya konur.  

Eğitimin bir kuruma özgü planlanması durumunda, Mülakatlarda belirlenecek aday rolleri,  pozisyonlar ve durum örnekleri için,  kurum İK Yönetiminin  görüşleri alınarak örnek uygulamalar yapılandırılacaktır.

 

Eğitmenler

İbrahim SARIYAR

Sinem SARIYAR

 

Eğitim Süresi

12 Saat ( 2 gün )

 

Eğitimi İçeriği

Mülakat Nedir?

Mülakat Neden Önemlidir?

İletişim ve Beden Dilinin Mülakata Etkisi 

Yönetici İçin Doğru Seçimin  Başarısına etkisi

Mülakat Yöntemleri

Mülakat Çeşitleri

Yetkinlik Kavramı

Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği

Soru sorma: S.T.A.R. Metodu

Takip Soruları Ne Zaman Sorulmalı?

Mülakat Sürecinde Yapılan Hatalar

Mülakata Hazırlık

Mülakatçının Hazırlanması

Adayı Hazırlamak

Görüşme Ortamının Önemi

Mülakat Süreci

Mülakatçının Sorumlulukları

Mülakat Nasıl Yönetilir?

Mülakatta İletişim Teknikleri

Örneklerle Yetkinlikler Sorgulama Çalışmaları

Soru Çeşitleri

 Soru Sorarken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

 Mülakatı Bitirme

Uygulama + Video

Grup Çalışması