Konsolide Finansal Tablolar

  Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı

 

Firmaların bağlı olduğu grubun performansı ile birlikte değerlendirerek, grubun finansal durum ve faaliyet sonuçlarının, moralitesi üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkileri ortaya koyarak, daha sağlıklı ve doğru kredi kararı verilebilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar;

 

- Konsolidasyonun tanımını yapabilecektir,

- Konsolidasyonun amacını açıklayabilecektir,

- Konsolidasyon yapabilmek için gereken koşulların neler olduğunu bilecektir,

- Sistemsel olarak konsolidasyon ve sonrasında arındırma işlemlerini yapabilecektir,

- Konsolidasyon sırasında karşılaşılması muhtemel sorunların neler olduğunu ve nasıl çözüleceğini bilecektir,

- Konsolide finansal analiz yapabilir.  Grubun finansal performansını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen firmaların grup üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz  

  etkiyi gerekçeleriyle açıklayabilecektir,

- Konsolide swot analizi yapabilir. Grubun finansal ve finansal olmayan tüm verileriyle birlikte değerlendirmesini yapabilecektir.

 

Eğitmen

Prof. Dr. Barış Sipahi

 

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

 

Eğitimin İçeriği

 

Temel Kavram ve Tanımlar

Konsolidasyonun Tanımı ve Amacı Nedir?

Konsolide Analiz Raporu Düzenleme Kriterleri Nelerdir ?

Konsolide Analiz Raporu Düzenlenebilme Koşulları Nelerdir ?

 

Konsolide Arındırmaları İşlemleri

Bilanço üzerinde yapılan arındırma İşlemleri

Gelir Tablosu Üzerinde Yapılan Arındırma İşlemleri

Örnek Uygulama

Konsolide Analiz Arındırmalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar

Konsolidasyon Tipleri

Konsolide Finansal Analiz

Konsolide Risk Analizi

Sektörel Konsolidasyon