İleri Düzey Finansal Tablolar

  Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Firmaların, içinde faaliyet gösterdikleri iktisadi, hukuki ve rekabet koşulları dikkate alınarak, finansal durumlarının tespiti ve analizi sürecinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar;

 

-Firmaların ticari faaliyetleri ve finansal durumlarını etkileyecek çevresel koşullar hakkında bilgi sahibi olacak,

-Firmanın içinde faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve bunun firmanın ticari faaliyetleri ve finansal durumu üzerindeki etkilerini öğrenebilecek,

-Firmanın moralitesinde ve kredibilitesinde önemli rol oynayan kalitatif unsurları detaylı olarak bilebilecek,

-Firmanın finansal tablolarındaki rakamları finansal analiz teknikleri ile yorumlayabilecek,

-Nakit akım tablosunu anlayabilecek ve analiz edebilecek duruma gelebilecektir.

 

Eğitmen

Prof. Dr. Barış Sipahi

 

Eğitim Süresi

3 Gün /18 Saat

 

Eğitimin İçeriği

Finansal Analizin Amacı

Sektör Analizi ve Ekonomi Analizi

Makro Ekonomik Değişkenler

Enflasyon

Faizlerin Seyri

İşsizlik Oranları

Dış Ticaret Bilançosu

Büyüme Oranı

Cari İşlemler Dengesinin/GSYH Oranı

Firmanın İçinde Faaliyet Gösterdiği Sektörün Analizi

Kalitatif  Analiz

Yönetimin Faktörünün Analizi

Ortak Faktörünün Analizi

Kişisel Bilgileri ve İş Tecrübesi

Firmanın Moralite Analizi

Ticari Ahlakı-Karakteri

Kantitatif Analiz

Tanım

Finansal Analiz

Dikey Yüzdeler Analizi

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

Eğilim Yüzdeleri Analizi

Oran Analizi

  • Likidite Oranları

  • Finansal Yapı Oranları

  • Varlık Yönetim Oranları

  • Karlılık Oranları

  • Pazar Değeri Oranları

  • Birleşik Oranlar Analizi: Du-Pont Oran Analizi

  • Ebitda Analiz

Başa Baş Noktası Analizi

Başabaşa Noktası Analizinde Varsayımlar

Satılan Malın Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi

Kara Geçiş noktasının Hesaplanması

Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizi

Nakit Akım Tablosu Analizi

Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımları

Yatırımlara İlişkin Nakit Akımları

Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları

Nakit Akım Tablosunun Yorumlanması