Gümrük Rejimleri ve Firmalara

  Sağladığı Mali Avantajlar

Eğitimin Amacı

İthalat ve ihracat operasyonları gerçekleştiren işletmelere, dış ticaret yapan firmaların ithalat, ihracat veya dış ticaret departmanlarında çalışan profesyoneller ile, şirketlerin ithalat veya ihracat işlemlerine konu olan ürünleri için gümrük idarelerine gümrük beyanında bulunmakla görevli gümrük müşavirlerine/gümrük müşavir yardımcılarına; gümrük mevzuatımızdaki gümrük rejimlerinin ne anlama geldiğinin ifade edilmesi, ekonomik etkili gümrük rejimlerinin işletmelere sağladığı mali ve sağladığı mali veya operasyonel imkanların analiz edilmesi, şartlı muafiyete konu olan gümrük rejimlerinin öngörüldüğü durumlar ve gümrük mevzuatımızda gümrük rejimlerinin ihlal edilmiş sayılacağı haller ve bu ihlaller karşısında işletmelere gümrük idarelerince uygulanacak mali veya idari yaptırımların belirtilmesi.

 

Eğitmen

Gümrük Müfettişi Fatih Uzun

 

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

 

Eğitimin İçeriği

Gümrük Rejimleri ile İlgili Temel Kavramlar

Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kavramı

Şartlı Muafiyete Konu Gümrük Rejimleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Kavramı

Serbest Dolaşıma Girişin Şartları

Serbest Dolaşıma Girişte Uygulanan Ticaret Politikası Önlemleri

Serbest Dolaşıma Girişte Ödenen Vergi ve Mali Yükler

Nihai Kullanım ve Başvuru

Nihai Kullanımın Şartları

Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Bu Statüsünü Kaybetmesine Neden Olan Durumlar

Transit Rejimi

Transit Rejimi Kavramı

Transit Rejimi Kapsamında Yapılabilecek Taşımalar

Transit Rejiminde Uygulanan Teminat Türleri

Transit Rejiminde Teminat Aranmayacak Haller

Transit Rejiminde Gümrük İşlemleri

Transit Rejimine Konu Olan Eşyanın Telefe veya Kaybı

Transit Rejiminin İbra Edilmesi

Transit Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezaları

Gümrük Antrepo Rejimi

Gümrük Antreposu Kavramı ve Türleri

Gümrük Antrepo Rejiminin Firmalara Sağladığı Yararlar

Gümrük Antreposu İşleticisi ve Kullanıcısı

Antrepo Stok Kayıtları

Firmaların antrepodaki eşyaya uygulayabilecekleri işlemler

Antrepodaki Eşyanın Devri

Antrepoda yapılan masrafların gümrük kıymeti karşısındaki durumu

Gümrük Antreposu Açma ve İşletme İzni

Gümrük Antrepo Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezalar

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde işleme rejimi kavramı

Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sağladığı Mali Avantajlar

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi

Firmaların dahilde işleme rejiminde dikkat edecği noktalar

Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu

Döviz Kullanım Oranı ve Süre

Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi

Şartlı Muafiyet ve Geri Ödeme Sistemleri

Eşdeğer Eşya Kullanımı ve Ömceden İhracat

Dahilde İşleme Rejiminin İhlal Edilmiş sayılacağı durumlar ve cezalar

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kavramı

Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü

Rejime Giriş Beyanı

İznin Geçerlilik Süresi ve Süre Uzatımı

Verimlilik Oranının Hesaplanması ve Rejimin İbrası

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin ihlal edilmiş sayılacağı haller ve cezalar

Geçici İthalat Rejimi

Geçici İthalat Rejimi Kavramı

Geçici İthalat Rejiminin Firmalara Sağladığı Mali Avantajlar

Geçici İthalat Rejiminde Tam veya Kısmi Muafiyet

ATA Karnesi

Geçici İthalat İzni ve Teminat

Geçici İthalat Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü

Geçici İthalatta Süre

Geçici İthal Edilen Eşyanın Kesin İthali

Geçici İthalat Rejiminin İbrası

Geçici İthalat Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezalar

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi Kavramı

Hariçte İşleme İzni

Standart Değişim Sistemi ve İkame Ürün

Hariçte İşleme Rejiminde Vergilerin Hesaplanması

Hariçte İşleme Rejiminde Süre

Tamiratın Bedel Karşılığında Yapılması

Tamiratın Sözleşme Yükümlülüğü Kapsamında Yapılması

Hariçte İşlemede Üçgen Trafik

Hariçte İşleme Rejiminde Önceden İthalat

İhracat Rejimi

Fiili İhracat Kavramı

İhracat Türleri

İhracat Beyannamesi Yerine Kullanılan Belgeler

Avrupa Birliği Ülkelerine Yapılan İhracatlarda Kullanılan Belgeler

Bedelsiz İhracat

Offset Uygulaması

Özel Takas Uygulaması

Antrepolardaki İhracat Eşyası

İhracatta Uygulanan Devlet Yardımları

Serbest Bölgelere Yapılan İhracatların Hukuki Durumu

İhracat İşlemlerinde Firmalara Sağlanan Vergi Avantajları

İhracat İşlemlerinden Alınan Vergiler