Finanscı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

 Finans Eğitimi

Eğitimin Amacı

Finans dışı mesleklerden gelen yöneticilerin işletme problemlerine bütünsel bakabilmelerini, finans departmanları ile aynı dili konuşabilmelerinin  ve temel finansal tabloları analiz etme becerisinin sağlanması.

 

Eğitmen

Prof. Dr. Barış Sipahi

 

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

 

Eğitimin İçeriği

Finansal Amaç ve Fonksiyon

Finansman İşlevleri

Finansal Amaç

Finansal Fonksiyon

Finans - Muhasebe İlişkisi ve Temel Muhasebe Bilgileri

Finans Muhasebe İlişkisi

Muhasebe Kavramları

Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Temel Kavramlar

Tahakkuk esası – Nakit Esası

Maliyet – Gider ve Yatırım Kavramları

Temel Finansal Tablolar

Bilanço

Gelir tablosu

Ek Finansal Tablolar

Satışların maliyeti tablosu

Öz kaynaklar değişim tablosu

Net işletme sermayesi değişim tablosu

Nakit akım tablosu

Fon akım tablosu

Finansal Analiz Teknikleri

Oran Analizleri

Yatay-Dikey ve Eğilim Analizleri

Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizleri