Finansal Raporlama Standartları

Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Kamu Gözetimi Kurumu ( KGK )’nın düzenlemeleri, bu düzenlemeler doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Bu alanda yetişmiş personele olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi düzenlediği bu sertifika programı ile bu alanda yetişmiş insan kaynağı yetiştirilmesine destek sağlamak hedeflenmektedir.

 

Eğitmen

Prof. Dr. Barış Sipahi

 

Eğitim Süresi

8 Gün /48 Saat

 

Eğitimin İçeriği

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

TMS 2 Stoklar

TMS 7 Nakit Akış Tabloları

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar

TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri

TMS 12 Gelir Vergileri

TMS16 Maddi Duran Varlıklar

TMS 17 Kiralama İşlemleri

TMS 18 Hasılat

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme

 TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan  Faaliyetler

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

VUK ve TFRS Karşılaştırması