Eğitim tarihi için iletişime geçebilirsiniz | Yeri henüz belli değil

Temel Düzey Finansal Tablolar  Analizi Eğitimi

Firmaların, finansal durumlarının tespiti ve analizi sürecinin öğrenilmesi ve yorumlanabilmesi hedeflenmektedir.
Temel Düzey Finansal Tablolar   Analizi Eğitimi

Saat & Yer

Eğitim tarihi için iletişime geçebilirsiniz
Yeri henüz belli değil

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

Eğitimin İçeriği

Finansal Tablo Analizinin Amacı

Temel Finansal Tablolar

Bilanço

Gelir tablosu

Ek Finansal Tablolar

Satışların maliyeti tablosu

Öz kaynaklar değişim tablosu

Net işletme sermayesi değişim tablosu

Nakit akım tablosu

Fon akım tablosu

Finansal Analiz Teknikleri

Karşılaştırmalı finansal tablo analizleri

Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)

Dikey yüzde analizleri

Oran analizleri

  • Likidite oranları
  • Finansal yapı oranları
  • Faaliyet verimliliği oranları
  • Karlılık oranları
  • Büyüme oranları