Eğitim tarihi için iletişime geçebilirsiniz | Yeri henüz belli değil

Konsolide Finansal Tablolar Analizi

Saat & Yer

Eğitim tarihi için iletişime geçebilirsiniz
Yeri henüz belli değil

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı

Firmaların bağlı olduğu grubun performansı ile birlikte değerlendirerek, grubun finansal durum ve faaliyet sonuçlarının, moralitesi üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkileri ortaya koyarak, daha sağlıklı ve doğru kredi kararı verilebilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar;

- Konsolidasyonun tanımını yapabilecektir,

- Konsolidasyonun amacını açıklayabilecektir,

- Konsolidasyon yapabilmek için gereken koşulların neler olduğunu bilecektir,

- Sistemsel olarak konsolidasyon ve sonrasında arındırma işlemlerini yapabilecektir,

- Konsolidasyon sırasında karşılaşılması muhtemel sorunların neler olduğunu ve nasıl çözüleceğini bilecektir,

- Konsolide finansal analiz yapabilir.  Grubun finansal performansını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen firmaların grup üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz

etkiyi gerekçeleriyle açıklayabilecektir,

- Konsolide swot analizi yapabilir. Grubun finansal ve finansal olmayan tüm verileriyle birlikte değerlendirmesini yapabilecektir.

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

Eğitimin İçeriği

Temel Kavram ve Tanımlar

Konsolidasyonun Tanımı ve Amacı Nedir?

Konsolide Analiz Raporu Düzenleme Kriterleri Nelerdir ?

Konsolide Analiz Raporu Düzenlenebilme Koşulları Nelerdir ?

Konsolide Arındırmaları İşlemleri

Bilanço üzerinde yapılan arındırma İşlemleri

Gelir Tablosu Üzerinde Yapılan Arındırma İşlemleri

Örnek Uygulama

Konsolide Analiz Arındırmalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar

Konsolidasyon Tipleri

Konsolide Finansal Analiz

Konsolide Risk Analizi

Sektörel Konsolidasyon

E Bülten

4904 Sayılı kanun gereğince iş arayanlardan hiç bir şekilde  ücret alınması ve menfaat sağlanması yasaktır. HumanWell, İşkur' un 1005. no lu Özel İstihdam Bürosudur.

  • Facebook
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram