Bütçe Yönetimi ve Bütçenin Performans ve

Kontrol Aracı Olarak Kullanılması

Programın Amacı

İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, bütçelerinin hazırlanması, başarılı bir bütçe yönetimi için yapılması gerekenler, bütçelerin bir kontrol ve performans aracı olarak kullanılması konusundaki bilgiler sunulacak ve örnekler üzerinden katılımcıların bu konudaki becerileri geliştirilecektir.

 

Eğitmen

Prof.Dr. Barış Sipahi

 

Eğitim Süresi

6 Saat ( 1 gün )

 

Program İçeriği

Bütçe

Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması

Bir planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme

Performans ve bütçe ilişkisi

Bütçenin özellikleri

Bütçenin amaçları ve yararları bütçelemede başarıyı etkileyen faktörler

Bütçelerin hazırlanması ve organizasyonundaki yeri

Bütçe dönemi

Genel bütçenin hazırlanmasındaki aşamalar

Bütçe amacının saptanması

Planlama varsayımlarının saptanması

Piyasa ve ekonomik öngörüler

Ayrıntılı bütçe taslaklarının hazırlanması

Uzlaşma

Koordinasyon ve gözden geçirme

Bütçe tasarısının onaya sunulması

Bütçe Çeşitleri

Pazarlama bölümü bütçesi

İç Kontrol bütçesi

Bütçe-Mali Kontrol bölümü bütçesi

Muhasebe bölümü bütçesi

Dış Ticaret bölümü bütçesi

Operasyon bölümü bütçesi

İnsan Kaynakları bölümü bütçesi

Diğer bütçeler

Bütçenin kontrolü

Rapor sistemi

Sapmaların saptanması ve analizleri