Etkili İletişim ve Beden dili Eğitimi

 

Programın Amacı

Program katılımcılarının, doğru iletişim yöntem ve kanallarını kullanarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve beden dilinin nasıl okunması, kullanılması, önemi konularında katılımcıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Eğitmen

Prof. Erhan Eroğlu

 

Eğitim Süresi

12 Saat ( 2 gün )

 

Program İçeriği

Gelişmiş İnsanın İlkeleri

Kendini tanıma

İlke merkezli birey olmak

Eleştirel düşünme

Kişinin kendi ile ilişki içinde olması

Anlama ve etkin

Doğru İletişim

İletişim nedir,  Ne değildir.

İletişimde algı

Anlama ve etkin dinleme

Organizasyonlarda İletişimin  Önemi

İletişim Modeli

Tek Taraflı – Çift Taraflı İletişim

Proaktif - Reaktif Davranış Modeli

Etki Alanı – İlgi Alanı

Etkin Dinleme

Empati

Etkin Dinleme

Beden Dili

Beden dilimiz (Nasıl söylüyoruz?)

İletişimde beden dilinin önemi

Beden dilini okurken dikkat edilmesi gerekenler

Beden Duruşu

Doğrudan Göz İlişkisi

Mesafe ve Bedensel  Temas

Jestler

Mimikler

Beden Dilinin Altında Yatan Mesajları Okuma

Ses Tonu

Konuşmanın Akıcılığı