Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Profesyonel

İşletme Yönetimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Gerek dünyada, gerek ülkemizde başarılı olmuş şirketlerin yapısına baktığımızda çok büyük oranda aile şirketleri olduklarını görüyoruz.  Yapılan araştırmalara göre bu oran ülkemizde %95 civarı iken,   ABD’de  %96 ,  İtalya’da  %  98,  İspanya'da yüzde 80, İngiltere'de  % 75, Portekiz'de % 70, İsviçre'de ise % 90’lara yaklaşmaktadır. Ancak acı olan şudur ki dünyada ikinci kuşağın yönetiminde yaşamını sürdürebilen aile şirketlerinin ortalaması yüzde 5'i geçmemektedir. PVC Türkiye’nin verilerine göre Türk aile şirketlerinin karşılaştığı en temel sorun kurumsal yönetim eksikliğidir. Yabancı yatırımcıların bir kısmının ülkemizde yatırım yapmaktan çekinmelerinin nedenlerinden biriside budur Bu nedenle şirketlerimizin hızla kurumsal organizasyonlara dönüşmeleri gerekmektedir.

Değişimlerin sürekli ve giderek ivme kazanan bir şekilde meydana geldiği, rekabetin yoğun şekilde yaşandığı, iletişim hızının arttığı ve iletişim alanının giderek genişlediği, iç ve dış müşteri odaklı stratejilerin önem kazandığı günümüzde, işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için günün koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır…     

Kurumsallaşma düzeyi yüksek işletmeler çevresel koşullara uyum sağladıktan sonra yapılarını oturtur ve sağlam organizasyon yapılarıyla kişilere bağımlı olmaktan kurtulur, kurumsal değerler ve oluşturulmuş sistemlerle devamlılıklarını sağlarlar. Kurumsal kimlik denilen bu kurumsallaşma olgusu işletmelerin beklenmedik iş gücü, yönetici vb. kayıplarında yollarına devam edebilmesinin yegane şartıdır. Şirketler ; kurucularının büyük emeklerle ortaya   koyduğu ,

 

-Diğer yönetici ve sahiplerinin yaşattığı,Kendi başına bir karakteri, kişiliği olan,

-İnsan ömründen daha uzun yaşayabilen, yapılardır.

 

Kurumsallaşma bir işletmenin kişilerden ziyade ;

Çevresel Değişime uyacak, esnekliğini koruyacak şekilde kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendine özgü normları, iş yapma usul ve yöntemleri oluşturması ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünerek sürekliliği sağlaması sürecidir. İşte bu noktada ülkemizde bir ilk olarak  “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sertifika  Programı’nı düzenledik ve 10 yıldır da devam ettirmekteyiz. Gelin hep beraber şirketlerimizi kurumsal bir organizasyon haline getirelim.

 

Hedef Kitle

  • Aile Şirketi Sahipleri

  • Aile Şirketi Kurmayı Düşünen Girişimciler

  • Patron Şirketi sahipleri

  • Aileden Olan Aile Şirketi Yöneticileri

  • Profesyonel Olarak Başka Bir Firmada Çalışan Aile Üyeler,

  • Varisler, Varis Adayları

  • Evlilik Bağı İle Aileye Katılan Aile Üyeleri

  • Aile Şirketinde Çalışan Profesyoneller

  • Kendisini geliştirmek isteyen Herkes

 

Eğitim İçeriği

KURUMSALLAŞMA  KAVRAMINA  GENEL  BAKIŞ

KURUMSALLAŞMA NEDİR?

ŞİRKETLER NİÇİN KURUMSALLAŞMALIDIR?

KURUMSALLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELERDİR?

KURUMSALLAŞMANIN ÖĞELERİ?

STRATEJİK İŞLETME YÖNETİMİ ve STRATEJİK PLANLAMA

YÖNETİM NEDİR?

ORGANİZASYON NEDİR ?

ORGANİZASYON ŞEKİLLERİ ve GELİŞİMLERİ

ŞİRKETLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA

İNSAN KAYNAKLARI  FONKSİYONLARININ  İŞLETMELER  AÇISINDAN  ÖNEMİ

İKY’NİN İŞLETME STRATEJİSİ İÇİNDEKİ YERİ

İK FONKSİYONLARINA GENEL BAKIŞ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SÜRECİ

KARİYER PERFORMANS

İŞDEĞERLEME YÖNTEMLERİ

PAZARLAMANIN  KURUMSALLAŞMASI

1. BİR PAZARLAMANIN PLANININ HAZIRLANMASI;

HEDEF PAZARIN BELİRLENMESİ

PAZARI  BÖLME

KONUMLANMA

2.STRATEJİK PAZARLAMA

3.MARKAYI  YÖNETİMİ

MARKAYI OLUŞTURMA

4.BAŞARILI SATIŞ YÖNETİMİ

5.PAZARLAMA BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ

ÇOKLU SATIŞ KANALLARININ OLUŞTURULMASI

İÇ PAZAR

DIŞ PAZAR

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

KURUM  KÜLTÜRÜ

LİDERLİK

İLETİŞİM BECERİLERİ

YÖNETİM BECERİLERİ, KARAR VERME ,PROBLEM ÇÖZME, DELEGASYON

ÇATIŞMA YÖNETİMİ MOTİVASYON

TAKIM ÇALIŞMASI

KRİZ YÖNETİMİ

KRİZ NEDİR?

KRİZLERİN OLASI NEDENLERİ NELER OLABİLİR?

KRİZ YÖNETİMİNDEN NE ANLAŞILMAKTADIR?

KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNİN AŞAMALARI

KRİZ YÖNETMEYE HAZIRLANMASI

KRİZİN SAPTANMASI

KRİZİN DONDURULMASI

KRİZ YÖNETİMİNDE YARARLANILACAK YÖNETSEL ARAÇ VE TEKNİKLER

KRİZ YÖNETİMİ VE LİDERLİK

TEMEL BÜTÇELEME VE FİNANS YÖNETİMİ

FİNANANS – MUHASEBE İLİŞKİSİ VE TEMEL MUHASEBEBİLGİLERİ

FİNANSAL ANALİZ FİNANSAL BİLGİ SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇERİSİNDE İŞLETME BÜTÇELERİNİN YERİ

İŞLETME BÜTÇELERİNİN AMAÇLARI

İŞLETME BÜTÇELERİNİN BAŞARILI OLMA KOŞULLARI

BÜTÇE HAZIRLANMASI , KONTROL YORDAMLAR

İNTİKAL  PLANLAMA

VARİS SEÇME

YERLEŞTİRME VE ŞİRKET TEPE YÖNETİCİSİ OLARAK HAZIRLAMA

AİLE  VE MİRAS  HUKUKU

AİLE  HUKUKU

1-MALLARIN İADESİ

KARI-KOCA MALLARININ İDARESİ

AİLE MALLARI

ÇOCUK MALLARI

2-VELAYET

3-VESARET

MİRAS HUKUKU

1-MİRAS VE HÜKÜMLERİ

2-MİRASÇILAR

3-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE TÜRLERİ