İngilizce Konuşma Kulübü  / English Conversation Club

Küreselleşen iş yaşamında ve günümüzün zorlu, rekabetçi iş dünyasında, İngilizceyi bir şekilde konuşabilmek zorunluluk haline gelmiştir. Küresel iş yaşamında iş süreçlerinin ve ilişkilerinin çoğunlukla İngilizce yürütülmesi, iş görüşmelerinin, ürün tanıtımlarının, müşteri hizmetleri ile teknik yardımın bu dilde yapılması nedeniyle birçok işletme, gerek yeni işe aldığı elemanların gerekse de mevcut çalışanlarının İngilizce yeterliliklerine büyük önem vermektedir. Bu durum, iş yaşamına hazırlanan yada halen çalışmakta olanların bu dili iyi bir şekilde konuşabilmelerini gereklilik haline gelmiştir.

 

Programın Amacı

Bir çok profesyonelin temel sorunu, İngilizceyi konuşamamak üzerinedir. Bu programda temel amacımız, farklı sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek, iş hayatı örnekleri üzerine uygulamalar yaparak, katılımcıların öz güvenlerinin artırılmasını sağlamak ve katılımcıların İngilizce konuşabilme becerisini ve kelime bilgilerini geliştirmektir.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Maslak, gerek merkezimizde gerekse de talep üzerine şirketlerde uzman eğitmenlerimizle ihtiyaçlarınıza göre programlar düzenlemektedir.

 

Hedef Kitle

Belirli seviyede ingilizce bilgisine sahip olmakla birlikte konuşma güçlüğü çeken, kelime dağarcığını artırmayı amaçlayan, gündelik ve iş hayatında ingilizceyi  aktif kullanma ihtiyacı olan profesyoneller.

 

Program İçeriği

İş hayatına dair temel örnekler, konuşma uygulamaları, iş toplantılarında bilgi ve fikir alışverişi, iş görüşmesi teknikleri, sunum, iş hayatında sosyalleşme vb. uygulama örnekleri.

 

Porgram Süresi

Program süresi 3 ay olup, haftalık eğitim süresi 3 saat olarak planlanmıştır. Hafta içi veya hafta sonu gruplarından birini seçebilirsiniz.